Stary Sławoszew

zabytkowy dwór Sławoszew

Zabytkowy dwór w Starym Sławoszewie jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego i stanowi własność prywatną. Właściciele chcą obiektowi przywrócić jego dawną funkcję. Dwór ma niestety wiele potrzeb od działań zabezpieczających zaczynając a na wykończeniu wnętrz kończąc.

Aktualnie wykonana została dla Dworu „road map’a” a właściciele wystąpili do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prace zabezpieczające w piwnicach dworu.

Na wszelkie działania razem z właścicielami zaplanowaliśmy uzyskanie dotacji.

GALERIA

Kontakt

dodo z opisem