zadania

szczyt bramy

doświadczenie / przykłady

Pomagam w realizacji prac przy zabytkach niezależnie czy są to małe zadania czy wielkie traktowane kompleksowo.

Wśród zrealizowanych przez mnie dotychczas zadań były  takie, które wymagały minimalnego wysiłku, jak i takie, które z założenia są pracami na kilka lat. Od wykonania pojedynczych kart ewidencji gminnej do wielotorowego prowadzenia działań prowadzących do kompleksowej rewitalizacji zespołu obiektów.

W poszczególnych zakładkach będą umieszczane informacje o zadaniach już zrealizowanych i galerie zdjęć z różnych etapów prac, które są owocem mojej współpracy z właścicielami tychże zabytków.

Sławoszew

Dwór w województwie łódzkim dla którego przygotowałam „road map”.

W dalszej kolejności planowane jest pozyskanie dotacji na zabezpieczenie i remont dworu.

Lgota Wielka

Dawna szkoła dla której aktualizowałam  kartę gminnej ewidencji zabytków i ustalałam poprawne datowanie.

Rawa Mazowiecka

Klasztor oo Pasjonistów dla którego przygotowuję „road map” oraz wykonuję zintegrowane działania koordynacyjne w celu przygotowania i realizacji remontu poszczególnych elementów zespołu klasztornego.

Kontakt

dodo z opisem