doradztwo

detal zabytku kompleksowo

zabytki kompleksowo

Przygotowanie realizacji inwestycji w obiekcie objętym ochroną jest wielowątkowe i wymagające właściwego planowania i przeprowadzania działań, w odpowiedniej kolejności. Konieczne jest też uwzględnianie wymagań Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Dokumentacja przygotowywana do organów konserwatorskich musi spełniać specjalistyczne wymagania. Aby pomóc, patrzę na  zabytki kompleksowo, prowadzę konsultacje i doradztwo w zakresie zagospodarowania oraz prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. 

wspomagam w zakresie:

  • sposobu zagospodarowania zabytków
  • kolejności prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych
  • możliwości finansowania prac przy zabytkach
  • poprawności dokumentacji obiektów zabytkowych

oferuję konsultacje i doradztwo

w celu odciążenia inwestora lub posiadacza obiektu zabytkowego. Zapewniam, że zabytki traktuję kompleksowo poprzez pomoc przy wszystkich etapach uzgodnień konserwatorskich:

  • rozpoznanie problemów przez uzyskanie wytycznych
  • pomoc przy znalezieniu wykonawców/ specjalistów spełniających wymagania ustawowe
  • pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów, sprawdzenie ich  poprawności merytorycznej i formalnej
  • konsultacje z organami ochrony zabytków na każdym etapie inwestycji i w razie potrzeby możliwość reprezentowania inwestora
detal bramy
okno

wykonuję

Kontakt

dodo z opisem