Rawa Mazowiecka

klasztor Rawa Maz.

kompleks klasztorny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów

Kompleks składa się z kościoła pw. św. Pawła od Krzyża oraz starego klasztoru wpisanych do rejestru zabytków w 1967 r., a także ujętego w ewidencji zabytków cmentarza przykościelnego otoczonego murem.

Oprócz odwodnienia murów kościoła wszystkie prace remontowe w kompleksie były przeprowadzone ponad 10 lat temu. Budynek dawnego klasztoru jest w chwili obecnej nieużytkowany i wymaga generalnego remontu. W najbliższym czasie planowane jest przywrócenie klasztorowi dawnej funkcji.

Aktualnie jestem koordynatorem działań, które mają doprowadzić kompleks do dawnej świetności.

Działania administracyjne postępują. w toku:

– wpis do rejestru zabytków bramy  wejściowej do kompleksu klasztornego

– przygotowanie projektu budowlanego dla generalnego remontu klasztoru i remontu kościoła

– w toku przygotowanie do badań nawarstwień malarskich klasztoru i kościoła

wykonano już:

ekspertyzy mykologiczno – budowlane i geotechniczne

GALERIA

Kontakt

dodo z opisem