oferta

Uzyskiwanie i obsługa wniosków na dotacje oraz opracowania dokumentacji zabytków, to oferta dla ich prywatnych i instytucjonalnych właścicieli. Pomagam przygotować  remont zabytku i dofinansowanie poszczególnych jego etapów. Dotacje, obsługa, doradztwo i opracowania to pełny zakres oferowanych usług.

Jeśli jesteś posiadaczem lub właścicielem zabytku, chciałbyś o niego zadbać w zgodzie ze wszelkimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, lub chciałbyś zagospodarować zabytek na cele prywatne czy społeczne, jestem dla Ciebie. Pomagamy zacząć od podstaw, zdobyć fundusze i zrealizować działania przy zabytkach. Linki do szczegółów poniżej.

D

dotacje

przygotowanie i prowadzenie wniosków dotacyjnych dotyczących prac przy wszelkiego rodzaju zabytkach nieruchomych i ruchomych

O

obsługa

obsługa postępowań związanych z obiektami zabytkowymi w zakresie wszelkich działań związanych z urzędami ochrony zabytków

D

doradztwo

w zakresie planowania zagospodarowania i realizacji inwestycji przy zabytku zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami

O

opracowania

wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych wraz z opracowaniami , gminne ewidencje zabytków i opracowania programów opieki nad zabytkami

Masz dla mnie zadanie specjalne? Porozmawiajmy

Kontakt

dodo z opisem