obsługa

obsługa działań przy obiektach zabytkowych

jest dziedziną bezpośrednio związaną ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dlatego wymaga częstych kontaktów z organami ochrony zabytków. W przypadku zabytków ujętych w gminnych i wojewódzkich ewidencjach, konieczność stosowania  się do tych przepisów wynika z zapisów w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. Obsługa całego procesu będzie ze mną całkowicie bezstresowa.

wieża fabryczna

oferuję

Odciążenie inwestora lub posiadacza zabytku poprzez pomoc przy wszystkich etapach uzgodnień konserwatorskich.

Rozpoznanie problemów, uzyskanie wytycznych, wsparcie przy kompletowaniu wymaganych dokumentów, sprawdzenie ich poprawności merytorycznej i formalnej, a także pomoc przy znalezieniu wykonawców specjalistów spełniających wymagania ustawowe.

Konsultacje z organami ochrony zabytków na każdym etapie inwestycji i w razie potrzeby możliwość reprezentowania inwestora przy kontaktach z odpowiednimi jednostkami urzędów konserwatorskich.

wykonuję

brama

"road map"

„Road map” to dokument, który przygotowuję w celu identyfikacji problemów i omówienia potrzeb obiektu.

Jest to przewodnik dla inwestora, zawierający podział na etapy remontowe, aby jak najbardziej ułatwić posiadaczowi zabytku sfinansowanie i przeprowadzenie każdego z nich. Ponadto jeśli jest potrzeba, określone zostają w nim także konieczne działania architektoniczno – konserwatorskie, które należy wykonać przed rozpoczęciem inwestycji, wraz z możliwymi źródłami  pozyskania na nie funduszy.

mała pęknięta wieża

proces administracyjno - konserwatorski

Moim celem jest przeprowadzenie inwestora lub właściciela czy posiadacza obiektu zabytkowego przez proces  administracyjno – konserwatorski w sposób jak najszybszy oraz dopilnowanie, aby uzgodnienia merytoryczne  były prowadzone w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Pomagam przygotować w odpowiedniej kolejności pisma o wytyczne konserwatorskie, opinie, wypełniać wnioski i kompletować dokumenty.

Podejmowanie i obsługa działań administracyjnych w odpowiedniej kolejności jest ważna przy projektach związanych z zabytkami, dlatego właściwe wypełnienie wniosków i załączenie do nich kompletnej wymaganej dokumentacji może znacznie przyspieszyć postępowania administracyjne prowadzone przez organy ochrony zabytków.

obsługa projektów

Pomagam w realizacji projektów finansowanych z dotacji i grantów. Pełnię rolę koordynatora działań usuwającego problemy administracyjne i praktyczne zespołu realizującego zadania. Jestem łącznikiem pomiędzy inwestorem, architektem, wykonawcą prac i urzędem ochrony zabytków.

Inowłódz 300

zadania specjalne

  • Jeśli masz pomysł na zabytek, a nie wiesz jak i czy w ogóle można go zrealizować –  przeprowadzimy konsultacje, wykonam analizę SWOT i  przedstawię możliwe opcje. Razem wypracujemy drogę do realizacji wizji.
  • Jeśli masz zabytek, a nie masz na niego pomysłu – przeanalizujemy potrzeby i możliwości. Razem wymyślimy  projekt na Twoją miarę.
  • Jeśli chcesz wpisać swój zabytek do rejestru, ująć go w ewidencji lub wiążesz z nim inne plany – znajdziemy najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązanie.

Kontakt

dodo z opisem