o mnie

dotacje i zabytki, czyli cała ja

Jestem magistrem archeologii  i magistrem historii sztuki. W latach 2004 – 2020 pracowałam w urzędach ochrony zabytków w Łodzi i Warszawie.  Ze względu na moje wykształcenie w trakcie mojej pracy zawodowej zajmowałam się zabytkami ruchomymi, archeologicznymi i nieruchomymi oraz analizą wniosków o dotacje na zabytki.

Różnorodność wykonywanych dotychczas w moim życiu zawodowym zadań, pozwala mi oferować posiadaczom zabytków profesjonalną pomoc wynikającą z doświadczenia i umiejętności spojrzenia na problemy w szerokim spektrum.

Połączenie mojej wiedzy, doświadczenia i pasji, to narzędzie, które pozwala mi prowadzić działania  przy obiektach dziedzictwa kulturowego z korzyścią  dla tych obiektów, w sposób jak najprzyjemniejszy dla ich posiadaczy.

Prywatnie jestem miłośniczką tańca towarzyskiego, a w szczególności tańców standardowych. Aktywnie trenuję amatorsko od 2018 roku.

archeologia

Aktualnie jestem wykładowcą na studium podyplomowym: „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” oraz na studiach dziennych II stopnia jako koordynator przedmiotu: „Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym”.

Studia w latach 1993 – 1999, zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

historia sztuki

Studia w latach 1996- 2002, zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

Studia podyplomowe „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym” UAM w Poznaniu w latach 2010-2011.

Studium doktoranckie w IAiE PAN w Warszawie w latach 2015 – 2019.

publikacje

Raport NID

Publikacje  pokonferencyjne

Zabytki na Mazowszu

publikacje

publikacje pokonferencyjne

Uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenie Ąrcheologów Polskich, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury oraz innych instytucji.

Bycie prelegantem na wielu z tych spotkań zaowocowało publikacją artykułów mojego autorstwa lub współautorstwa m.in.: „Główne cele ochrony zabytków w Brzezinach” w: Brzeziny dzieje miasta i regionu, czy „The archeological heritage in the urban jungle – case study, Łódź” w: Cracow landscape conference 2016 lub „Analizy prawne czy interpretacje (…)” w: Dziedzictwo we współczesnym świecie.

publikacje w periodykach

Moje nietypowe działania w codziennej pracy umożliwiły mi opublikowanie efektów tych doświadczeń w periodykach konserwatorskich m.in.: w Raporcie wydawanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, czy w Roczniku Konserwatorskim „Zabytki na Mazowszu”. dla zainteresowanych linki do nich zamieściłam powyżej.

Kontakt

dodo z opisem