Lgota Wielka

Lgota Wielka dawna szkoła

dawna szkoła

Budynek włączony do Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie błędnie wypełnionej karty ewidencyjnej, na której jako okres jego powstania wskazano dwudziestolecie międzywojenne.

Tak naprawdę szkoła powstała w latach 50-tych XX w., na zlecenie Gminy Lgota Wielka wykonałam nową kartę GEZ z poprawnymi danymi.

Obiekt należał do gminy, a aktualnie jest własnością osoby prywatnej.

Budynek ma swój urok, szczególną uwagę zwraca wejście. Jednak jego stan techniczny, a przede wszystkim przesączająca się do piwnic woda gruntowa sprawiły, że obiekt został wyłączony z użytkowania.

GALERIA

Kontakt

dodo z opisem